گواهی ها و مجوزهای شرکت سالم

 

شرکت سالم علاوه بر داشتن کلیه مجوزهای اصلی واحد موفق به اخذ گواهینامه ای زیر نیز گردیده است :

  • نشان استاندارد ملی سردخانه
  • نشان استاندارد ملی بسته بندی کره حیوانی
  • گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت کیفیت IS22000-از شرکت RW -TUV
  • گواهینامه بین المللی استاندارد ایمنی غذا HACCP از شرکت RW –TUV