خدمات سردخانه

خدمات سردخانه ، کارشناسان کنترل کیفیت و مسئولان با تجربه و حرفه ای مجتمع صنعتی و غذایی سالم بر اساس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، دما و رطوبت لازم را برای نگهداری کالاها در سردخانه بالای صفر تعیین و شناسه بار را صادر می کنند .

اما کالاهایی که باید در سردخانه های زیر صفر نگهداری شود ، ابتدا توسط کارشناس فنی و مسئول بخش دامپزشکی از نظر بهداشتی و کیفیت ، آزمایش شده و پس از تأیید به سالن های نگهداری انتقال می یابند .

گزارش کالاهای فاقد کیفیت لازم ،توسط کارشناسان و مسئولان فنی ارائه می شود .در این صورت یا از ورود آن جلوگیری و یا وضعیت کیفی آنان به صاحب کالا به صورت مکتوب اعلام می شود .

خدمات سردخانه شرکت سالم

آیا می دانید کره سفارشی تهران از برند های شرکت سالم محسوب می شود.