این کره به صورت وارداتی بوده و از کشور سویس به صورت فله وارد میشود. کَره حیوانی در اصل روغنی است که از خامه شیر یا دوغ می‌گیرند. کره روغن ناگداخته و چربی‌ای است که از چرخ‌کردن شیر در چرخ‌های کره‌گیری به دست می‌آید.

کره از منابع مهم انرژی و ویتامین A است و معمولاً در وعده صبحانه مصرف می‌شود

کره حیوانی

 

 

کره حیوانی

 

 

کره حیوانی

 

کره حیوانی

کره حیوانی