کره حیوانی

این کره به صورت وارداتی بوده و از کشور سویس به صورت فله وارد میشود. کَره حیوانی در اصل روغنی است که از خامه شیر یا دوغ می‌گیرند. کره روغن ناگداخته و چربی‌ای است که از چرخ‌کردن شیر در چرخ‌های کره‌گیری به دست می‌آید.

کره از منابع مهم انرژی و ویتامین A است و معمولاً در وعده صبحانه مصرف می‌شود

کره حیوانی

 

انواع کره های حیوانی ما

  • کره حیوانی پرچرب
  • کره حیوانی کم چرب

که محصولات فوق در سایزهای مختلف بسته بندی و عرضه می گردند .

تنوع بسته بندیها به شرح جدول ذیل می باشد :

سایز قالب کره : ۱۰ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۱۵ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۲۰ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۲۵ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۵۰ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۱۰۰ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۲۵۰ گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

سایز قالب کره : ۲۵ کیلو گرمی

تعداد قالب در هر جعبه :

وزن جعبه ( کیلوگرم ) :

تعداد جعبه درکارتن :

وزن کارتن ( کیلوگرم ) :

میزان ظرفیت تولید سالیانه کره حیوانی شرکت سالم :

شرکت سالم ظرفیت تولید در انواع سایزها در مجموع  ماهیانه به تناژ ۵۵۰ تن و سالیانه ۶۶۰۰ تن می باشد